Méregtelenítés garanciával Természetes méregtelenítés Nem génmanipulált Svájci minőség

Žijeme ve století probiotik

Století probiotikRoky jsme ignorovali a nedoceňovali dávno známý poznatek, že naše bytí, jeho kvalitu i trvaní pozitivně ovlivňují "přátelské" - probiotické bakterie. Při současném nezdravém způsobu života jejich pomoc potřebujeme ještě více, neboť narůstají požadavky na zvyšování obranyschopnosti organismu, čímž se předejde vzniku a rozvoji různých civilizačních onemocnění.

Neustálé vlivy různých rizikových faktorů na lidský organismus a jejich spolupůsobení při rozvoji onemocnění nás nabádají vyhledávat účinné a snadno dostupné prostředky, které jsou schopny chránit zdraví člověka. K těmto ochráncům zdraví patří i potraviny, které obsahují živé "přátelské" - probiotické mléčné bakterie. Pokud se nacházejí v potravinách v dostatečném množství, nás prokazatelně pozitivně ovlivňují. Vyvolávají zdravotně prospěšné účinky pomocí imunitní regulace, udržováním rovnováhy mezi prozápalově a protizánětlivě působícími faktory. Na Slovensku jsou nejznámější skupinou takových potravin fermentované mléčné a zeleninové produkty (jogurt, zakysanka, acidofilní mléko, kefír, bifidové mléko, netermizovaná brynza, kvašené zelí, kvašené okurky aj.).

Zdravotně prospěšné účinky kyselého mléka se zmiňují již ve Starém zákoně. Před něco více než sto lety (v roce 1907) ruský biolog a bakteriolog Ilja Mečnikov vyslovil hypotézu, že dlouhověkost obyvatel některých kavkazských, středoasijských a balkánských národů je důsledkem příznivé střevní kolonizace a nahrazení škodlivých mikroorganismů užitečnými, získanými konzumací kyselého mléka (a v něm obsažených mléčných bakterií), které často lidé popíjeli. Tato teorie je dnes všeobecně uznávána. Později ve svých výzkumech určil dvě bakterie: Streptococus thermophilus a Lactobacillus bulgaricus. Za výzkum a poznání imunity získal Mečnikov v roce 1908 Nobelovu cenu.

Probiotika a imunitný systém

Zdravá výživa závisí nejen na jejím složení, ale i od dobrého trávení, k čemuž je bezpodmínečně nutná spolupráce "přátelských" - probiotických bakterií, které žijí v symbióze v našem trávicím traktu. Proto bychom si je měli pěstovat a ne ničit například zbytečným užíváním antibiotik. Co jim naopak jednoznačně prospívá, jsou bílé jogurty a jiné zakysané mléčné výrobky, ale také kysané zelí a dostatek vlákniny. Probiotika - probiotické mléčné bakterie - laktobacily a bifidobakterie z jogurtů či kysaného zelí se usídlí na sliznici tlustého střeva, kde produkují kyselinu mléčnou a různé organické kyseliny. Díky nim patogenní a hnilobné bakterie hynou, a tak chrání především střevní sliznici před útoky jiných agresivních bakteriálních kmenů. Tím, že zajišťují zdravou funkci střeva, přímo posilují naši imunitu, protože buňky obranného systému se tvoří přímo ve střevech a hlavní část práce imunitního systému probíhá právě na vnitřním povrchu střev člověka. Je to totiž místo s největším rozsahem, kde se imunitní systém setkává s potravou. Toto si většina lidí neuvědomuje, resp. neví, proč je důležité, aby vnitřní povrch střeva byl čistý, nezanesený odpadem - nestráveným zbytkem potravin.

Střevní bakterie, sliznice a lymfatické tkáně totiž vedou mezi sebou neustálý "trialog", který probíhá na rozsáhlé ploše 250-350 čtverečních metrů - to je povrch velikosti dvou sportovních hřišť. Právě proto není lhostejné, co se děje na této "třecí ploše", v níž organismus absorbuje ze snězených potravin stavební látky a zbavuje se odpadu. Funkční porucha jedné z těchto složek má za následek nedostatečnou obranu a nedostatečnou imunologickou toleranci, která:

 1. do osídlení patogenními mikroorganismy nebo,

 2. do přehnané imunitní odpovědi na potravinové antigeny - alergie na některé potraviny.

Pomoc mléčných produktů

Proces osídlování trávicího traktu bakteriemi začíná narozením, poté kontaktem při kojení, a později přechodem ke konzumaci běžných potravin. Existují důkazy, že složení mikroflóry má význam na fyziologický vývoj celého organismu, a to zejména v dětství.

Organismus dospělého jedince se snaží žít v symbióze s více než 400 druhy bakterií střevní mikroflóry. Ta je pro každého jedince typická a svým složením a aktivitou jedinečná. Zatímco žaludek a částečně i horní část tenkého střeva zdravého jedince obsahuje jen nepatrné množství bakterií (103 až 105 na gram obsahu), příčinou je nízké pH a rychlá pasáž. Dolní část tenkého střeva obsahuje už 108 bakterií a v tlustém střevě je jich až 1012 na gram obsahu. Čili tlusté střevo je jimi doslova přeplněné (až do 40% hmotnosti stolice připadá na bakterie).

V průběhu 20. století se shromáždilo několik pozitivních poznatků, dokumentujících působení jogurtu a jiných produktů mléčného kvašení, tzv. fermentovaných funkčních potravin, na lidské zdraví. Jogurt, acidofilní mléko a kefír - nejpopulárnější fermentované mléčné produkty, mají řadu zdraví prospěšných účinků. Rozsáhlými studiemi se například zjistilo, že:

 • redukují střevní infekce - potlačují růst choroboplodných bakterií, kvasinek a plísní,

 • syntetizují enzymy, které zvyšují stravitelnost bílkovin a vláknin,

 • mají hypoalergenní účinky proti mléčné bílkovině,

 • zvyšují vstřebávání vápníku a dalších minerálů a vitamínů,

 • zlepšují intoleranci laktózy,

 • stimulují imunitní systém,

 • vyvíjejí antikarcinogenní aktivitu,

 • napomáhají k pravidelné stolici a omezují pocit přesycenosti a nafukování,

 • snižují hladinu sérového cholesterolu,

 • jsou schopny působit preventivně a léčebně proti akutním průjmovým onemocněním bakteriálního a virového původu, průjmu po léčbě antibiotiky, cytostatiky a po ozařování i cestovatelské průjmu,

 • podporují vitalitu a dlouhověkost.

Deklarovaná zdravotní prospěšnost fermentovaných funkčních potravin souvisí nejen s přímou aktivitou živých probiotických mikroorganismů, ale také s působením metabolitů, které vznikají jejich činností v průběhu fermentace.

Hydrolýzou mléčných bílkovin probiotickými bakteriemi vznikají peptidy složené z 3 - 20 aminokyselin s pestrou škálou účinků. Některé malé peptidy, jako např. valyl-prolyl-prolin a izoleucyl-prolyl-prolin, snižují krevní tlak.

Během fermentace mléka vznikají i peptidy s opiátovými, hypnotickými účinky, např. kazomorfíny a laktorfíny.

Jiné peptidy, zvané kaseinofosfopeptidy, zvyšují využitelnost vápníku, a to tak, že ho udržují v rozpustné formě i v zásaditém prostředí distální části tenkého střeva. Fosfopeptidy mají význam i z hlediska transportu dalších minerálních látek.

Není bakterie jako bakterie

Ta střevní je dlouhodobým obyvatelem trávicího traktu se schopností žít a množit se v něm. Probiotikum je živá bakterie, která v trávicí soustavě setrvává dočasně, vykoná prospěšnou činnost, ale není schopná dlouhodobé kolonizace. To zároveň vysvětluje, proč je třeba probiotika užívat dlouhodobě, aby bylo možné pozorovat jejich pozitivní efekt. Probiotik v řečtině znamená "pro život". Termín se poprvé použil v roce 1965 jako slovo opačného významu ke slovu "antibiotik". PROBIOTIKA se přidávají do tzv. funkčních potravin. Čisté kultury se mohou aplikovat také ve formě kapslí, tablet nebo sirupů. Probiotika se musí konzumovat v potravinovém nosiči, který jim umožní přežít přechod mezi žaludkem a účinky žluče, aby mohli uplatnit své pozitivní působení v tenkém a tlustém střevě. Různé suplementy přítomné na trhu jsou určeny jednak zdravým lidem, ale i lidem postiženým různými zdravotními problémy. Jejich léčebný účinek je dokonce příčinou označení "probiotické léky" či v širší skupině jako nutraceutika. K nejčastějším produktům patří některé ušlechtilé bakterie mléčného kvašení - bifidobakterie a laktobacily.

Nejčastěji využívané bakterie

Probiotika jsou bifidobakterie (Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve) a laktobacily (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus a pod.). Tyto užitečné mléčné bakterie se vyskytují především ve fermentovaných mléčných výrobcích. Léčivé účinky mají jogurty s živými mléčnými kulturami, ale i nesterilizované kyselé zelí. V současnosti je k dispozici mnoho možností, jak si užitečné bakterie ve střevě doplnit ve formě kvalitních potravinových doplňků. Kromě základní schopnosti - přežít transport žaludkem i tenkým střevem a alespoň dočasně kolonizovat trávicí trakt - je důležitý i obsah životaschopných bakterií. Nejstabilnější jsou probiotické produkty, jelikož živé bakterie se nacházejí lyofilizací v kapslích (ne v tabletách) odolávajících kyselému prostředí žaludku. Vhodně zvolené složení probiotických kultur a jejich průnik do střev v životaschopné formě může zabránit vzniku mnohých trávicích obtíží. Takto účinně je vyvinut i produkt Swiss Probiotix.

Nová dimenze pro probiotika

Zvyšuje se počet experimentů a studií, dokumentujících profylaktický a terapeutický účinek, který mají probiotika při stavech, jako jsou průjmy, laktózová intolerance, atopický ekzém, snížení koncentrace LDL-cholesterolu, vytěsnění enteropatogenů ve střevě, prevence rakoviny, prevence alergií, prevence a léčba zánětlivých i nádorových chorob střeva. Probiotika nabývají novou dimenzi, která se odráží v jejich neustálém rozvoji. Nepotvrzují se jen jejich účinky, ale postupně se získávají informace o mechanismu jejich účinku na molekulární a buněčné úrovni. Studie s probiotickými bakteriemi poukazují na to, že vybrané kmeny mají potenciál příznivých účinků na lidské zdraví. Více než slibný se ukazuje být zejména jejich regulační, adjuvantní i protizánětlivý účinek na imunitní systém. Proto zařazení probiotických potravin do našeho denního stravovacího režimu je ten nejvhodnější krok, který můžeme udělat na ochranu svého zdraví.

V krátké budoucnosti budou probiotika nejen součástí zdravého životního stylu jako tzv. funkční potraviny (jogurty, kysané mléko, fortifikované potraviny a potravinové doplňky), ale budou hrát i významnou roli při terapii a prevenci některých rozšířených civilizačních onemocnění.

Doporučujeme přečíst si také článek věnovaný této tématice: "Pomoc mléčných bakterií".

Swiss Probiotix®

Swiss Probiotix® - Probiotikum prémiové kvality

Swiss Probiotix® je vysoce účinný, lyofilizovaný, profesionálně vyvinutý probiotický doplněk, rozpustný ve střevech, ve vegetariánských kapslích. Obsahuje 10 účinných druhů bakterií s minimálně 4 miliardami buněk v kapsli. Díky svému složení zabezpečuje rovnovážnou směs důležitých druhů střevních bakterií. Vhodné také pro vegetariány. Zdravá flóra tlustého střeva poskytuje základ silnému imunitnímu systému, základ pro zdraví a dlouhý život. Probiotika jsou prospěšné bakterie, které chrání střevní systém člověka.